TÁRSADALOM és EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Néhány gondolat az izraeli  társadalom és egészségbiztosítási rendszeréről

A Nemzeti (Társadalom) Biztosító (Bituáh Leumi) adó formájában gyűjti a társadalombiztosítási, valamint az egészségbiztosítási járulékokat.

  • Társadalombiztosítási hozzájárulás: Minden 18 évnél idősebb, izraeli állampolgár, illetve izraeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos köteles társadalom biztosítási hozzájárulást fizetni ( a hozzájárulás legkisebb összege 151.NIS (2010.01.01) ezt azok fizetik, akik nem dolgoznak, és rendelkeznek semmi jövedelemmel) Az Új Bevándorlók az Alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot. ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita) Kivételt képez, ha az Új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.
  • Egészségbiztosítási Járulék: A törvény által, minden belföldi illetékességü izraeli lakos köteles fizetni egézségbiztosítási járulékot.( a hozzájárulás legkisebb összege: 95 NIS, (2010.01.01.) ezt az összeget azok fizetik, akiknek nincs jövedelmük) Az Új Bevándorlók az Alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot., ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita) Kivételt képez, ha az Új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.

A Nemzeti Társadalombiztosító(Bituáh Leumi) a járulékbeszedésen túlmenően  a nyugdíjbiztosítás, valamint  az egyéb szociális támogatások rendszerét is működteti. pld:

nyugdíj/időskori járulék (Kitzbát Zikná)
rokkantsági járulék (Nechut),
családi pótlék (Kitzbat Yeladim),
gyes (Hufshát Lidá)
szülési támogatás (Máánák Lidá).
munkanélküli segély
egyéb. pld egyedűl állók stb támogatása

A rendszer szigorúan a rászorúltság elve alapján működik. A szociális támogatások rendszerének sajátossága, hogy a Bituáh Leumi rendszerén kívűli támogatások (pld: lakbértámogatás, önkormányzatok helyi adó (arnóna), stb támogatásai, a Bituáh Leumi által megállapított rászorúltsági szinthez igazítottan kerűlnek megállapításra.)

Néhány gondolat az izráeli egészségbiztosítási rendszerről:

Az egészségbiztosítás rendszere Izraelben, annak ellenére, hogy  magánkézben lévő egézség-biztosító társaságok (Kupat Holim) versenyén alapúl, beteg-centrikusan, humanszolgáltatások maximumát nyújtja. Jellemzője, a magasszinvonalu betegellátás, és a majnemhogy puritánnak mondott egészségügyi környezet keveréke. Az orvos-beteg, az orvos-ápolószemélyzet között nincs hierarchikus szinteltolódás.

Az egészségbiztosítók között szabályozott, de biztosított az átjárhatóság. Minden biztosítóra jellemző, hogy nagyon magas a megelőzésre, a megelöző tipusvizsgálatokra fordított idő és költségráfordítás. A rászoruló magasszintű korházi ápolást kap, de aki kellő indokoltság nélkül vesz igénybel korházi kezelést, betegszállítást, annak a biztosító nem téríti a költségeit, márpedig az egészségügyi ellátás biztosítás nélkül borsos árakon működik.

Minden egészség-biztosító társaság saját adatbázissal rendelkezik, igy minden biztosítottra vonatkozó egészségügyi információ központilag elérhető akár laboratóriumi leletekről, akár pedig orvosi diagnózisokról van szó. Ezzel orvos váltás, vagy szakorvos felkeresése esetén is elérhető az új orvos számára a biztosított kortörténete (A személyi adatok védelme úgy érvényesül, hogy csak az (orvos) tudja megtekinteni a személyes egészségügyi adatainkat, leleteinket, akinek átadjuk az egészségügyi kártyánkat. A vizsgálatot végző orvos „lehúzza” a kártyánkat, és ezzel megkapja a hozzáférést az adatbázishoz.) Egyébiránt minden laboratóriumban van egy bank automatához hasonló terminál is, amibe ha betesszük az egészségügyi kártyát, akkor lekérhető a biztosított valamennyi vizsgálatának a lelete.(természetesen mindezek elektronikus úton, az otthoni számítógépünkön is elérhetők.)

Az egészségügyi szolgáltatóhoz történő regisztráció során érdemes tájékozódni az adott egészség-biztosító társaság alkalmazásában álló, vagy a társasággal szerződésben lévő szakorvosok és háziorvosok listáját illetően. (Tapasztalat, hogy külön kérésre a magyar nyelven is beszélő háziorvosok listáját is meg lehet kapni!)

Az izraeli egészségbiztosítási rendszer a szolgáltatások mértékét illetően kétszintű. Egyrészt adott egy alapbiztosítás, amit az egészségbiztosítási járulékfizetés fejében kap a biztosított. Az alapbiztosításban lévő szolgáltatásokat törvény szabályozza, akárcsak azt, hogy milyen gyógyszerek tartoznak az alapellátásba. (egészségügyi szolgáltatási kosár). Az egészségügyi szolgáltatók ezt kiegészítik különféle tartalmú csomagokkal. Ez a kiegészítő Biztosítás, (Supplemental Insurance/bituah maslim) mely után külön díjat kell havonta a szolgáltatónak megfizetni.

Izraelben vizitdíjat is kell fizetni (háziorvosi vizsgálat után 6 NIS, korházi járó-beteg ellátás esetén 25 NIS) azonban ezt negyedévente csak egy alkalommal kell megfizetni, a közbenső vizsgálatok után nem kell fizetni. ( vizitdíjat nem közvetlenül az orvosnak kell megfizetni, hanem a bankszámlát terhelik meg ezzel a tétellel!!!!) Hálapénz ismeretlen fogalom, egészségügyi dolgozók nem kérhetnek, és nem is fogadhatnak el “hálapénzt”. (Ez a gyakorlatban is így van, sértésnek számít annak felkinálása, bűncselekménynek az elfogadása.)