KÖSZÖNJÜK HA ANYAGILAG IS TÁMOGATOD A CHOMA CSOPORT PROGRAMJAIT


Most minden 100 sekelt meghaladó támogatás egy sorsjegyet is jelent

FŐDÍJ EGY TOP KATEGÓRIÁS SMART TELEFON!

Nélküled, támogatásod nélkül nem megy.

Minden egyes számlánkra befizetett adomány közelebb visz bennünket céljaink megvalósításához

Mint ismeretes a CHOMA alapot a kilencszázötvenhatos forradalmat követő alijahullám megsegítésére hozták létre. Abban az időben szinte agóránként adta össze a magyar nyelvterületről származó jisuv a szükséges tőkét. Évtizedeken keresztül az alaptőke kamatai képezték a támogatások forrását.
A mai gazdasági helyzetben, azonban a nullához közelítenek a kamatok, így újólag  a tőkepótlás eszközéhez kell folyamodni, hogy folytatni lehessen azt, amit a CHOMA MIFAL LEOLEJ HUNGARIA   alapítói anno célként megjelöltek.

AMENNYIBEN EGYETÉRTESZ VELÜNK ABBAN, hogy nem szabad magukra hagyni az olékat, és lehetőséghez mérten segítenünk, támogatnunk kell beilleszkedésüket.

AMENNYIBEN FONTOSNAK TARTOD, hogy ösztöndíjakkal, kedvezményes kölcsönökkel, és egyéb támogatásokkal lehetőséget kell adnunk számukra, hogy minél elöbb, ön és családfenntartókká válhassanak, hogy az elkövetkezendőkben, már ők is részt tudjanak vállalni a támogatási programmjainkban.

AMENNYIBEN ANYAGI HELYZETED MEGENGEDI, kérjük adakozz esetenként, vagy havonta 100 sekelt, (vagy többet) ahogyan azt evtizedekkel korábban eleink is tették

Tevékenységünkről az éves beszámolót itt tekintheted meg:

Külön kéréssel fordulunk mindazokhoz, kik korábban már részesültek támogatásban, ösztöndíjban, netán igénybe vettek kedvezményes kölcsönt, - most rajtatok a sor, juttassatok vissza valamennyit a következő alija generáció beilleszkedésének megkönnyítése érdekében.

Van kérdésed?

Készek, és nyitottak vagyunk a párbeszédre

 

Köszönjük a támogatásodat, köszönjük az adományodat!

CHOMA MIFAL LEOLEY HUNGARIA - BANK LEUMI 10 904 78943/12