ELSŐ LÉPÉSEK – Repülőtér

Az alijázó számára a régi /új hazába történő megérkezés, a hazatérés pillanatai felejthetetlenek. Ezen az érzésen, még az első napok, a végtelennek tűnő, hivataltól hivatalig tartó rohangálásai, a helyi bürokráciával való találkozás sem tudott sokat tompítani. Mint mondani szokás, ha ma tennénk, másként szerveznénk meg az első napjainkat. Segítségként az utánunk jövők számára összefoglaljuk, és rendszerbe szedjük a saját tapasztalatainkat. Ennek az összegzésnek bevezető témája “az Első lépések” fejezet.

/Figyelem! az itt felsorolt lépések tájékoztató jellegűek, a mindenkori legfrissebb információk a Kormányzati Portálon, illetve a Befogadási Minisztérium (Miszrad Háklitá) honlapján tekinthetők meg./

A./ LEGFONTOSABB IRATOK MELYEKRE SZÜKSÉG VAN ALIJÁZÁSKOR

 

– magyar útlevél alija vízummal
– minimum 2 db igazolványkép
– a zsidó származására vonatkozó, a budapesti Szochnut iroda által hitelesített dokumentumok
– az eredeti (nem fénymásolt) új típusú születési anyakönyvi kivonat apostille-lal ellátva, valamint az eredeti (nem fénymásolat) új típusú házassági anyakönyvi kivonat apostille-lal ellátva, családi állapot igazolása (erre nem kell apostille), és ezek héber fordítása, amelyeket a budapesti Szochnut irodában kapott meg.
– a magyar adóigazolvány (erre az izraeli bankszámlanyitáskor lesz szükség)
– érvényes jogosítvány
– diplomák, valamint egyéb szakirányú végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok, és azok hitelesített angol vagy hébernyelvű fordításai. (Célszerű a hivatalos fordításokat, és az eredetiséget igazoló “Apostille” tanúsítványt még Magyarországon beszerezni, mert az utólagos hitelesítések kissé körülményesek.  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol
– ha bármilyen betegsége van (krónikus/akut), ill. gyógyszeres kezelés alatt áll, vagy huzamosabb ideje/ideig gyógyszert kell szednie, akkor az orvosi papírjait fordíttassa le angolra vagy héberre (nem kell hivatalos fordítás), és a fordításokat a magyar nyelvű eredetivel együtt a kézipoggyászában hozza magával.

 

B./ INDULÁSKOR A BUDAPESTI REPÜLŐTÉREN:

 

Hagyományosan bevett gyakorlat, hogy az indulási repülőtéren az alijázóknak biztonsági beszélgetéseken kell résztvenniük, ezért mindenképpen legalább 2,5 órával az indulás előtt érdemes az El-Al standja előtt várakozni.  A csomagok számára,  súlyára vonatkozó aktuális információkat a Szochnut bocsátja az alijázó rendelkezésére. A közelmúlt gyakorlata szerint minden új bevándorló 69 kg poggyászt vihet magával + 8 kg kézi poggyászt az utastérbe (a kézi poggyász méretei: 55x40x20 cm), és aki laptopot szeretne vinni, annak a kézi poggyászba kell ezt beletennie. (Túlsúly esetén a bőröndök max. 32 kg-osak lehetnek, a túlsúlyos bőröndök ára 70 USD/bőrönd, túlsúlytól függetlenül, és ezt a kitelepülőnek kell kifizetnie a ferihegyi reptéren az El-Al irodában). A negyedik bőrönd ára: 210 USD.

A 69 kg súlyt, amit az új bevándorló magával vihet, HÁROM bőröndbe / táskába lehet beletenni. Egy bőrönd / táska viszont nem lehet nehezebb 23 kg-nál. Az Eilatra alijázók csak 60 kg súlyt vihetnek (3x20kg) a Tel-Aviv-Eilat repülőút miatt.  FONTOS minden csomagot felcímkézni (név + izraeli cím + elérhetőség)! A légitársaság biztonsági személyzete minden utast arra kér, hogy ne zárják le a csomagjaikat, bőröndjeiket, hogy az átvizsgálásuk akadálymentesen történhessen.  A csomagok ellenőrzését és feladását követően – még az útlevél ellenőrzés, és a tranzit váróba történő belépés előtt – célszerű 5-10 percet várni, (mert addig kiderül, ha valamilyen gond van a feladott csomagokkal). A poggyászjegyet (csomagmatricát) érdemes a kicsomagolásig megőrzini, bármely probléma esetén később ez sokat segíthet az ügyintézésben.

 

C./ ÉRKEZÉSKOR A BEN GURION REPÜLŐTÉREN:

 

Az új bevándorló a magyar útlevelével lép be Izraelbe.  Budapesten az útlevélhez csatolt alijavízum kérő űrlapot az izraeli repülőtéri regisztrációig kell megőrizni.

Útlevélvizsgálat előtt már várni fogja a Miszrad Haklita (Bevándorlási Hivatal/ Befogadási Minisztérium) helyi dolgozója, aki elkíséri az útlevélvizsgálathoz, majd a repülőtéri Bevándorlási Hivatalba (Miszrad Haklita/Ministry of Aliyah and Integration, https://www.gov.il/en ). A kezükben Olim / New Immigrants (Új bevándorlók) feliratú táblát tartanak. Ha nem lenne jelen helyi képviselő, abban az esetben is először az útlevélvizsgálathoz kell menni, DE! NEM SZABAD átmenni az útlevélvizsgálatnál, és elindulni a csomagok átvételéhez, hanem vissza kell fordulni, és az ott lévő fali telefonról feltelefonálni a Befogadási Minisztériumi irodába, és angolul vagy héberül mondani az új olé nevét és azt, hogy Magyarországról érkezett. (Ez a telefon az útlevélvizsgálat nagy aulája előtti falon található, mely közvetlenül a befogadási minisztériumi irodában csörög.) A Befogadási Minisztérium munkatársa lejön az új bevándorlóért, és felkíséri őt az irodába, ahol minden új bevándorló megkapja az izraeli dokumentumait/igazolványait.

A csomagokért csak az után lehet menni, miután már végzett a reptéri Bevándorlási Hivatalban az első adminisztrációs ügyekkel.

 

D./ A BEFOGADÁSI MINISZTÉRIUM (MISZRÁD HÁKLITÁ) REPÜLŐTÉRI KIRENDELTSÉGÉN AZ ALÁBBI OKMÁNYOK  KERÜLNEK KIÁLLÍTÁSRA:

 

1./ Az olé igazolvány (teudát olé):– /családonként egy igazolvány/

– a kiállításához szükséges irat:  az alija vízummal ellátott magyar útlevél

Ez alkalommal történik meg a családi és személy nevek héber karakterekkel történő átírása. Érdemes ezzel a lépéssel kapcsolatosan előre tájékozódni, mert a személyneveket több formában is  lehet rögzíteni.  Különösen nők esetében  kell elővigyázatosnak lenni. Izraelben ugyan is  ismeretlen fogalom asszonynevek esetén a “–né” toldalék, (mint pld. Hoffmann Péterné), valamint a leánykori és asszonynevek kombinációja (pld. Hoffmann Péterné Weisz Katalin ) Főként arra kell ügyelni, hogy ne a férj utóneve kerüljön a feleség utónév rubrikájába. Helyesen akkor járunk el, ha a feleség neve az izraeli okmányba pld. “Hoffmann Katalin”-ként kerül bejegyzésre.

Oda kell figyelni arra is, hogy amikor az ügyintéző a szülők nevét kéri, akkor csak (!) a szülő utónevét, (nem a teljes, illetve az anya esetén, nem a leánykori családnevet) kell megjelölni.  Izraelben van lehetőség névváltoztatásra is, azonban ez csak a későbbiekben  a Belügyminisztérium helyi/lakóhelyhez közeli irodáiban lehet kezdeményezni.

2./ Személyi igazolvány (teudát zéhut) – /16. éven felüliek számára/

kiállításához szükséges iratok:
– az alija vízummal ellátott magyar útlevél

– eredeti születési, házassági, válási anyakönyvi kivonat (özvegy esetén az elhalt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata),
– 2 db jó mínőségű igazolványkép
– zsidóságot igazoló hivatalos okiratok másolata, a Szochnut által hitelesítve, anyakönyvi kivonatok (amelyeken szerepel valamelyik szülő illetve valamelyik nagyszülő származása, izraelita valláshoz való tartozása /izr./ )

Izraelben bevezetésre került a biometrikus személyi igazolvány használata, de ezt a repülőtéren nem állítják ki, ezért hagyományos személyi igazolványt kap az új bevándorló ott helyszínen, és három hónap áll rendelkezésére, hogy megcsináltassa a biometrikus változatot már az izraeli lakcímékhez legközelebbi belügyminisztériumi irodában.

3./ további személyes információk melyek rögzítésre kerülnek:

– magyarországi születési hely, lakhely, családi állapot, katonai szolgálat, stb.
– az első izraeli lakhely pontos címének megjelölés
– telefonszám

E./ A BEFOGADÁSI MINISZTÉRIUM REPTÉRI IRODÁJÁBAN TOVÁBBÁ KÉZHEZ KAPJA AZ ALIJÁZÓ:

 

– a bankszámlanyitáshoz szükséges igazolást
– a befogadási támogatás (befogadási kosár/absorption basket/szál klitá) első összegét készpénzben, sékelben
– egészségbiztosítási rendszerbe történő regisztrálás dokumentumait, – amelyhez helyben meg kell jelölni a lehetséges négy egészségbiztosító szolgáltató közül azt amelyhez tartozni szeretne az alijázó (Maccabi, Clalit, Leumit, Meuhedet). A kibucba alijázók mindenképpen a Clalit-ot jelöljék meg, mert ennek a társaságnak van szerződése a kibucokkal. Később lesz lehetőség váltásra az egészségbiztosító társaságok között. Célszerű előre tájékozódni ismerősöknél, barátoknál, valamint az érintett honlapokon az egészségügyi szolgáltatók kínálatáról.
eilati alija esetén a belföldi légi járatra szóló repülőjegyet
ingyenes taxiút az első izraeli lakcímre  (a jelenlegi gyakorlat szerint a Bevándorlási Hivatal munkatársai intézik az utazást)
200 perces, izraeli hívószámra regisztrált telefonkártyát
A kártya az egyik izraeli telefonszolgáltató ajándéka, nem része a befogadási kosárnak. Mivel opcionális, előfordulhat, hogy éppen elfogyott. Azok kaphatják, akik alijázáskor nem rendelkeznek izraeli hívószámú telefonnal, de van a birtokukban (EU szabványnak megfelelő)  “kártya-független” készülék. (Izraelben a telefonszám “hordozható”, azaz más telefontársasághoz átvihető, valamint feltöltőkártyásról havi előfizetéses csomagra is átváltható)

 

A hivatalos ügyek intézését követően a Befogadási Minisztérium képviselője kíséri el az új olét a poggyász átvételi térségbe.  Az útlevél ismételt ellenőrzése nélkül,  az útlevél-ellenőrzéskor kapott kis kék kilépési kártya felmutatásával – lehet elhagyni az ellenőrzési zónát, és belépni a poggyász átvételi térségbe.
A budapesti repülőtéren feladott poggyász/csomag átvételéhez kapcsolódó néhány hasznos információ: A  feladott csomagokat az  ELAL LY 2366-os járatán érkezett csomagok között kell keresni.  Alapesetben a szállítószalagon, illetve a szalag mellett találhatjuk meg,  ha ott sincs akkor a terem jobb sarkában található Lost and Found pultnál lehet  a poggyászjegy (becsekkoláskor kapott matrica) bemutatásával kikérni. A poggyászjegyet érdemes a kicsomagolásig megőrizni, ha véletlenül elcserélt csomag került volna hozzánk, ez sokat segíthet az ügyintézésben. Amennyiben nincs nyoma a feladott csomagoknak  akkor helyben ennél a pultnál kell jegyzőkönyvet felvetetni az elkallódott csomagokról.
A csomagok átvételét követően a (kísérővel együtt) az új olé az úgynevezett zöld folyosón hagyja el a poggyász átvételi helységet, és lép az érkezési oldal várótermébe. A váróterem  bal oldali liftjén lehet feljutni a második szintre,  ahol a kisérő gondoskodik  taxiról/minibuszról, amely taxi-csekk* ellenében csomagjaival együtt elszállítja az új olét a megadott első izraeli címére.

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk