A JOGOSÍTVÁNY HONOSÍTÁSA

A Magyarországról származó, érvényes nemzetközi jogosítvány Izraelben az Alijázástól számított 1 évig használható, ugyanez vonatkozik az Izraelben  állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre, és azokra a visszatérő (Toshav Hozer) izraeli lakosokra, akik több mint egy évet tartózkodtak külföldön).

A 2017 augusztus 13-án életbe lépett jogszabály szerint az az OLÉ, aki legalább 5 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezik annak sem elméletből, sem gyakorlatból nem kell vizsgáznia. (Motorkerékpár, autó, traktor esetén)  Érvényes jogosítványát bemutatva, egy Tofesz Járok formanyomtatvány és 221 sékel ellenében automatikusan megkaphatja az izraeli jogosítványt 10 évre. Azok az új olék, akiknek úrvezetői jogosítványa öt évnél fiatalabb, vagy hivatásos jogosítványt akarnak átváltani, azok az elméleti vizsga alól továbbra is felmentést kapnak, és egy kedvezményes gyakorlati vizsgát (Mivchan Shlita) tehetnek. Az elméleti vizsga alóli felmentés maximálisan 2 gyakorlati vizsga kisérletre vonatkozik. Amennyiben a második vizsga (teszt) is eredménytelennek bizonyul, úgy a további kisérlethez az elméleti vizsgát is le kell tenni.  A gyakorlati vizsga esetében a „kedvezmény” azt jelenti, hogy nem kötelező gyakorlati oktatáson részt vennie. Célszerű azonban  egy hívatásos oktató segítségével megismerkedni az izraeli közlekedés sajátosságaival, erre a célra  max. 2-3 óra is elegendő.

Az Izraeli Vezetői Engedély (Risajon Nehiga) megszerzésének folyamata:

1. lépés / Regisztráció az elektronikus rendszerbe – Tofesz Járok megszerzése

A vezetői engedélyek nyilvántartásába történő regisztrációt  két szolgáltató cég biztosítja

Az állomásokon a személyi adatokon kívül egy helyben készülő fénykép kerül az elektronikus adatbázisba. Az eljárás ingyenes.

2. lépés / Engedélyezés

A meglévő, és érvényes nemzetközi jogosítvány elfogadtatása, az egyszerűsített vizsgához a jogosultság elismertetése a jogosítványokat kezelő és kiadó szervezetnél Miszrad Harisuj kezdeményezhető, Az ügyintézéshez szükség van a teudat zeutra és az Olé igazolványra, valamint a magyar jogosítványra . (Info: *5678) Annak, akinek öt évnél régebbi magyar jogosítványa van, itt be is fejeződik a procedúra. A 221 sékeles díjat postán kell befizetni és kb. 3 héten belül postai úton érkezik a jogosítvány, de az ügyintézéshez használt igazolással már vezethet is.

A Közlekedési Minisztérium héber nyelvű honlapján a város nevek alapján lehet keresni a helyi irodák címét és nyitvatartási helyét. A honlap fő oldalán az engedélyezési igazgatóságok címjegyzékén kívül egy sor további kérdésre is választ lehet találni. Mivel a hébernyelvű honlap az angol verziónál frissebb, mindenképpen érdemes azt használni. A Google fordító ilyen ügyekben is jó barátunk lehet.

Akinek 5 évnél fiatalabb jogosítványa van:

3. lépés / Oktatás, vizsgáztatás

Következő lépés egy oktató felkeresése. Ettől a lépéstől már automatikusan alakul minden, mert a javasolt néhány órás gyakorlati oktatáson kívül, a vizsgára való bejelentésen át, az ideiglenes/végleges jogosítvány kézhezvételéig mindent az oktató intéz.

Mindenek elött el kell dönteni, hogy automata, vagy kéziváltós gépjárművel  történjen a vizsga, ennek ott van jelentősége, hogy Izraelben aki kézi váltós járművel vizsgázik, annak a jogosítványa mind az automata, mind pedig a manuális váltóval ellátott gépjármű vezetésére jogosít. Ezzel szemben az automata váltós járművel történő vizsga csak automata váltóval szerelt jármű vezetésére ad jogosítványt.

Felmerülő költségek: oktatási díj átlagosan 150-170 ILS óránként, vizsgáztatás költsége 500 ILS továbbá a jogosítványért is fizetni kell, egy  vezetői engedély ára   221 ILS. Idősebb korú esetében egy, illetve 2 éves engedélyt adnak ki (természetesen ilyenkor időarányos összeget kell fizetni a jogosítványért.)

Végezetül néhány szubjektív észrevétel a vizsgáztatásról, és magáról az izraeli közúti közlekedésről.  Az oktató esetében célszerű olyan szakembert választani, aki tud magyarul, – tőle tudható meg a legtöbb és legfontosabb információ az izraeli közúti közlekedés írott és íratlan szabályairól.

A vizsgáztatás során, tapasztalatból ismert – elég annyi héber nyelvtudás, ami az általános navigációhoz kell. ( Bevakasa, szmóla, jamina, jasar , toda raba azaz: kérem, jobbra, balra, egyenesen, köszönöm) A vizsga alatt csak a vizsgabiztos és a vizsgázó ül a kocsiban, ennek ellenére nem ajánlatos „próbálkozni”. Általában 15-20 perces a vizsga.

Néhány gondolat a közúti közlekedésről

Az izraeli közúti közlekedés szabályai a nemzetközi szabályozással összhangban vannak, így nincs jelentős eltérés a magyarországi KRESZ-hez képest.  Az Izraelben honos közlekedés kicsit keleties hangulatú. Sok dudálás, hangoskodás. Ugyan akkor nem látni eldurvult viselkedést, fenyegetőzést. Az előnyéről senki nem mond le, inkább dudálással jelzi, hogy jön. A pirosról szabadra változó lámpánál dudaszóval, és kórusban jelzik a mögötted állók, hogy már mennének. Afféle ki mond nagyobbat, és ki dudál hangosabban játék folyik a közutakon, (egyébiránt tilos lenne a dudálás) Inkább szórakoztató mint ijesztő az összbenyomás. A koccanások is korrekt hangnemben rendeződnek. A rendőrnek van tekintélye, és ezt nem a megjelenésének köszönheti.

Minden amit tudni szeretnél a vezetői engedélyekről Izraelben, héber nyelven itt elérhető. Mivel a hébernyelvű leírások általában frissebbek, tanácsoljuk, hogy azt használd. A Google fordító ebben is a barátod!

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk