IZRAEL TÁRSADALOM és EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

 

A Nemzeti (Társadalom) Biztosító (Bituáh Leumi) adó formájában gyűjti a társadalombiztosítási, valamint az egészségbiztosítási járulékokat.

Társadalombiztosítási hozzájárulás:

Minden 18 évnél idősebb, izraeli állampolgár, illetve izraeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos köteles társadalom biztosítási hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás legkisebb összege 71 NIS/hó (2019.01.01), ezt azok fizetik, akik nem dolgoznak, és nem rendelkeznek semmilyen állandó jövedelemmel. Az új bevándorlók az alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot. Ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita). Kivételt képez, ha az új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.

Akik foglalkoztatottként végeznek munkát, azok fizetéséből a munkáltató automatikusan levonja, majd a Bituah Leumi kasszájába befizeti a társadalom biztosítási hozzájárulást, ami az átlag fizetés 60 százalékig (2019-ben 6,164 sékel/hó) a bruttó bér 0,4 százaléka. Az efeletti részre 7 százalékos járulékot kell fizetni. Az egyéni vállalkozóknak az átlag fizetés 60 százalékig (2019-ben 6,164 sékel/hó) a bruttó bér 2,87 százalékát, az efeletti részre 12.83 százalékos járulékot kell fizetniük közvetlenül a Bituah Leuminak. Azok a munkavállalók, akik egyéni vállalkozóként is szereznek rendszeres jövedelmet, mindkét helyen kötelesek megfizetni a járulékot. A 18 éven aluli munkavállalók és a nyugdíj mellett dolgozók számára az átlag fizetés 60 százalékig (2019-ben 6,164 sékel/hó) a járulék mértéke a bruttó bér 0,17 százaléka. Az efeletti részre 0.78 százalékos járulékot  kell fizetniük.

Egészségbiztosítási járulék:

A törvény által, minden belföldi illetékességű izraeli lakos köteles fizetni egézségbiztosítási járulékot. A hozzájárulás legkisebb összege: 104 NIS/hó (2019.01.01.), ezt az összeget azok fizetik, akiknek nincs jövedelmük.  Az új bevándorlók az alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot, ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita). Kivételt képez, ha az új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.

Akik foglalkoztatottként végeznek munkát, azok fizetéséből a munkáltató automatikusan levonja, majd a Bituah Leumi kasszájába befizeti az egészség biztosítási járulékot, ami az átlag fizetés 60 százalékig (2019-ben 6,164 sékel/hó) a bruttó bér 3,1 százaléka. Az efeletti részre 5 százalékos járulékot kell fizetni. Az egyéni vállalkozók a fenti szabályok alapján közvetlenül a Bituah Leuminak fizetik a járulékot. Azok a munkavállalók, akik egyéni vállalkozóként is szereznek rendszeres jövedelmet, mindkét helyen kötelesek megfizetni a járulékot.

Az állandó jövedelemmel nem rendelkező egyetemisták vagy jesiva növendékek általában a havi 104 sékel megfizetésére kötelezettek, amennyiben azonban bevételük keletkezik, abból automatikusan 5 százalék járulékot kell fizetniük.

A Nemzeti Társadalombiztosító (Bituáh Leumi)

a járulékbeszedésen túlmenően  a nyugdíjbiztosítás, valamint  az egyéb szociális támogatások rendszerét is működteti. pld:

  • nyugdíj/időskori járulék (Kitzbát Zikná),
  • rokkantsági járulék (Nechut),
  • családi pótlék (Kitzbat Yeladim),
  • gyes (Hufshát Lidá),
  • szülési támogatás (Máánák Lidá),
  • munkanélküli segély, egyéb támogatások: pld jövedelemkiegészítő támogatás.

A rendszer szigorúan a rászorultság elve alapján működik. A szociális támogatások rendszerének sajátossága, hogy a Bituáh Leumi rendszerén kívüli támogatások (pld: lakbértámogatás, önkormányzatok helyi adó (arnóna), stb támogatásai, a Bituáh Leumi által megállapított rászorultsági szinthez igazítottan kerülnek megítélésre.

A hosszabb külföldi tartózkodás után hazatérő izraeli állampolgárok (tosáv hozer) számára a biztosítási rendszerhez való visszacsatlakozás nem automatikus. Azok a visszatérő lakosok, akik  2001. március 1-je óta legalább két évet éltek Izraelen kívül, és legalább 12 hónapig nem fizettek egészségbiztosítási járulékot a Bituach Leuminak, csak bizonyos várakozási idő után jogosultak az orvosi szolgáltatásokra, még akkor is, ha munkába állnak és fizetik az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási járulékokat.  Ez nem vonatkozik azokra az izraeli állampolgárokra, akik legfeljebb ötéves időtartamra távoztak Izraelből és továbbra is fizették az egészség- és társadalombiztosítási járulékokat.

A várakozási idő minden 2008. október 31-e előtt külföldön töltött év után két hónap, 2008. november elseje után egy hónap, de maximum hat hónap lehet. Külföldön töltött évnek számít minden év, amelyben az állampolgár nem tartózkodott legalább 183 napot az országban. A várakozási idő alatt privát biztosítás megkötése ajánlott.

A visszatérő lakosokra (tosáv hozer) vonatkozó megszorítások alól azonban van kivétel:

  • a külföldön született izraeli állampolgárok, a távol töltött időtől függetlenül automatikusan kapcsolódnak a rendszerhez,
  • a visszatérő kiskorúak számára a szolgáltatás azonnali.

 

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk