TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KISOKOS II.

/Erush Sivan/

Ahogyan arról korábban már írtunk a shalom olim.com információs oldalon, az izraeli törvények szerint minden 18 év feletti izraeli állampolgár, illetve izraeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos köteles társadalom biztosítási járulékot és egészségügyi hozzájárulást fizetni. Ez lesz az alapja a későbbi nyugdíjnak, táppénznek vagy munkanélküli segélynek és egyéb juttatásoknak.

A közteherviselés e szerteágazó témájában új bevándorlóként nem könnyű eligazodni, ezért februárban vendégül láttuk a HaMoadonban Jehudit Ben Abu-t, a Bituah Leumi osztályvezetőjét. Az estről készült összefoglaló második részében választ kaptunk arra, hogyan működik a táppénz, mi a teendő munkahelyi baleset esetén, hogyan történik a rokkantosítás és milyen támogatást kaphatunk, ha tartósan beteg hozzátartozónk ápolása miatt nem tudunk dolgozni.

II.

 

Hogyan működik a táppénz, betegszabadság?

– Egészségügyi probléma esetén a munkavállalót betegszabadság (hufsat machala) illeti meg. Amennyiben rövid lefolyású betegségről van szó, akkor még az orvosnál sem kell sorban állnunk, elég ha felhívjuk a családorvosi rendelőt és az asszisztensnél kérjük az igazolást. Maximum három napra kaphatunk így igazolást, amit a családorvos ír alá és a rendelőben két-három napon belül átvehetjük. Ha ennél hosszabb betegszabadságra van szükségünk, akkor ehhez mindenképpen fel kell keresnünk a családorvosunkat. A betegszabadságról kapott igazolást kell benyújtanunk a munkahelyünkön, és attól függően, hogy milyen régóta dolgozunk ott, vagy a munkahely vagy a Bituah Leumi fogja kifizetni a nekünk járó táppénzt. Fontos tudni, hogy a betegszabadság első napját a munkáltató nem fizeti, a második és harmadik napon a rendes bér 50 százalékát, a negyedik naptól a szokásos bér 100 százalékát köteles fizetni a munkaadó. A munkáltató által fizetett betegszabadság maximális mértéke 90 naptári nap, ehhez minimum öt éve kell ugyanazon a munkahelyen dolgoznunk. A munkáltató által fizetett betegszabadság minden hónapban 1,5 nappal nő, de amennyiben munkahelyet váltunk, akkor a számolás előröl kezdődik. Ha a betegszabadság hosszabb, mint amit a munkahely fizetni köteles, akkor a továbbiakban az ellátást a Bituah Leumi fizeti, az orvosi igazolást oda kell benyújtani.

Kihez kell fordulnom, ha munkahelyi baleset ért? Meddig fizet a munkáltató, mikortól fizet a Bituah Leumi?

– Munkahelyi vagy munkába illetve munkából hazafelé történő baleset esetén, amennyiben a munkából való kiesés rövidebb, mint 12 nap, akkor a munkáltató már az első naptól fizet. Az első két napon a bruttó bér 75 százalékát, a harmadik naptól a munkabér 100 százalékát. Ha a betegszabadság 12 napnál hosszabb, akkor az első naptól a Bituah Leumi fizeti az ellátást.

Mindkét esetben, ha a munkaképtelenség meghaladja a három hónapot, akkor a Bituah Leumi orvosi bizottsága átmeneti munkaképtelenséget állapít meg és ehhez képest fizeti az ellátást. Az átmeneti idő elteltével újabb felülvizsgálat történik és akkor nyilvánítják újra munkaképesnek a kérelmezőt vagy állapítják meg tartós rokkantságát. Néha a bizottság nem is kéri, hogy a beteg személyesen jelenjen meg, csak az orvosi papírjai alapján hoznak döntést arról, hogy hány százalékban tartják munkaképtelennek. A bizottság döntése ellen fellebbezhetünk, és ha másodfokon esetleg még kevesebb százalékot kapnánk, végül akkor is a magasabb százalék alapján számolják a havi támogatás mértékét. Munkahelyi baleset miatti tartós rokkantság (nechut) esetén a rokkantsági támogatás a későbbi munkába állástól független és az öregségi nyugdíj eléréséig fizeti a Bituah Leumi. A biztosítási törvény alapján a havi ellátás összege a 67 éves kor után sem csökkenhet, tehát ha kevesebb nyugdíj járna, akkor is a magasabb, rokkantsági ellátásnak megfelelő összeget kapja a kedvezményezett.

Hogy történik a rokkantosítás? Milyen rokkantsági járulékra számíthatunk?

– Tartós betegség esetén általános rokkantosítást kérhetünk. Amennyiben az orvosi bizottság 60 százaléknál nagyobb munkaképtelenséget állapít meg, akkor a Bituah Leumi havi rokkantsági ellátást fizet. (Egyes esetekben már 40%-tól.) Az ellátás pontos összegéről itt tájékozódhatunk. A Bituah Leumi támogatja, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők, ha betegségük engedi, munkát végezzenek. Amennyiben a havi bruttó bérük nem haladja meg a 6,331 sékelt, akkor továbbra is jogosultak a rokkantsági ellátásra is. A rokkantsági nyugdíjat akkor is kaphatjuk, ha tartósan külföldön élünk. Az öregségi nyugdíj csak akkor jár az országon kívül élőknek, ha a távozás előtt minimum tíz évig dolgoztak Izraelben és fizették a Bituah Leumi számára a járulékokat. A korábbiakkal ellentétben nem kell évente kétszer megjelenni személyesen Izraelben, de évente egyszer hitelesen igazolni kell, hogy még életben van. A Bituah Leumi külföldi bankszámlára is utalja a nyugdíjat.

Milyen támogatást kaphatunk, ha a családban tartósan beteg gyerek van vagy valamelyik családtag ápolása miatt nem tud valaki dolgozni?

– A tartósan beteg, (rokkantosított) gyermeket nevelő szülők, a kiskorú betegségének függvényében az alap támogatási összeg (2.229 sékel/hó) 50, 100 vagy 188 százalékát kaphatják. A támogatásra jogosult betegségek listája itt található. Azok a családok, ahol két vagy több tartósan beteg gyermeket nevelnek, a gyermekenként megítélt összeg +50 százalékát kaphatják meg a szülők. Egyes esetekben a támogatást nem a szülőknek, hanem annak az intézménynek folyósítja a Bituah Leumi, ahol a gyermeket tartósan kezelik.

Szülők vagy egyéb családtagok ápolására csak akkor lehetséges a Bituah Leumi támogatást kapni, ha egyrészt az ápolandó a Bituah Leumi előírásai szerint jogosult ápolási segítségre (elérte a nyugdíjkorhatárt vagy súlyos tartós betegségben szenved), másrészt az ápoló családtagot valamelyik ápolási szolgáltatást nyújtó cég alkalmazza.

Idén befejeződött az ápolási támogatás rendszer reformja, újdonság, hogy a korábbi hat szinten megállapított ápolási órák egy részét készpénzre vagy gyógyászati segédeszközökre válthatja a kedvezményezett. A pontos szintekről és a támogatási összegekről itt tájékozódhatnak.

———

Várjuk további kérdéseiteket, melyre bituah leumis szakértőnk segítségével igyekszünk mihamarabb válaszolni!

———

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk