NÉHÁNY GONDOLAT

Az egészségbiztosítás rendszere Izraelben, annak ellenére, hogy  magánkézben lévő egészségbiztosító társaságok (Kupat Holim) versenyén alapul, beteg-centrikusan, humánszolgáltatások maximumát nyújtja. Jellemzője, a magasszínvonalú betegellátás, és a majnemhogy puritánnak mondott egészségügyi környezet keveréke. Az orvos-beteg, az orvos-ápolószemélyzet között nincs hierarchikus szinteltolódás.

Az egészségbiztosítók között szabályozott, de biztosított az átjárhatóság. Minden biztosítóra jellemző, hogy nagyon magas a megelőzésre, a megelőző típusvizsgálatokra fordított idő és költségráfordítás. A rászoruló magasszintű kórházi ápolást kap, de aki kellő indokoltság nélkül vesz igénybe sürgősségi ellátást, kórházi kezelést, betegszállítást, annak a biztosító nem téríti a költségeit, márpedig az egészségügyi ellátás biztosítás nélkül borsos árakon működik.

Minden egészségbiztosító társaság saját adatbázissal rendelkezik, igy minden biztosítottra vonatkozó egészségügyi információ központilag elérhető akár laboratóriumi leletekről, akár orvosi diagnózisokról van szó. Ezzel orvosváltás, vagy szakorvos felkeresése esetén is elérhető az új orvos számára a biztosított kortörténete. A személyi adatok védelme úgy érvényesül, hogy csak az (az orvos) tudja megtekinteni a személyes egészségügyi adatainkat, leleteinket, akinek átadjuk az egészségügyi kártyánkat. A vizsgálatot végző orvos „lehúzza” a kártyánkat, és ezzel megkapja a hozzáférést az adatbázishoz. Egyébiránt minden rendelőintézetben van egy bankautomatához hasonló terminál is, amibe ha betesszük az egészségügyi kártyát, akkor lekérhető a biztosított valamennyi vizsgálatának lelete. Mindezek rövid regisztrációt követően a biztosító társaság honlapjáról elektronikus úton, az otthoni számítógépünkön is elérhetőek.

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk