Az izraeli Nyugdíjas

- Senior Citizen - Ezrach Vatik / אזרח ותיק -

Az állampolgárságról  szóló törvény (5760) kimondja, hogy az ország minden állampolgára, ha eléri a nyugdíjkorhatárról szóló határozat szerinti életkort, az jogosúlt az Ezrach Vatik /אזרח ותיק) igazolványra. Az igazolványt a Társadalmi (Szociális) Egyenlőség Minisztériuma (idősek minisztériuma) állítja ki. Az izraeli nyugdíjas kártya, a „Kartisz Ezrach Vatik / Senior Citizen” a 62 évesnél idősebb nők és 67 évesnél idősebb férfiak számára igényelhető

 

Ezrach Vatik / Senior Citizen kártya igénylése:

 

A Kartisz Ezrach Vatik igényelhető telefonon: (02-654-7025 telefonszámon), e-mailben:(infovatikim@mse.gov.il) továbbá online: (https://form.mse.gov.il/seniorcard/) címen.
Az igényléshez az alábbi információkra van szükség:

– Név,(ahogy a Teudat Zehutban van írva),
– Telefonszám (vezetékes és mobiltelefon),
– Lakcím,
– Teudat Zehut másolata.

Az időskorú állampolgároknak járó kedvezmények

 

Az időskorú / גיל הזהב / állampolgár különféle kritériumok alapján  az alábbiakban részletezett kedvezményeket veheti igénybe:

– Az időskorú állampolgárok 50% kedvezményt kapnak a Természetvédelmi, Örökségvédelmi, és a Nemzeti parkokba történő belépésnél.

Utazási kedvezmények:  Azok az időskorú állampolgárok akik betöltötték a férfiaknál a 65. a nőknél a 60. életévüket 50% utazási díj-kedvezményre jogosultak a könnyűvasúttal, villamossal, autóbusszal történő közlekedés során, továbbá 50% utazási díj-kedvezményre jogosultak az egyirányú utazási jegyek vásárlása esetén a vasúton.

Kedvezményes belépőjegyekre jogosultak az időskorú állampolgárok, múzeumok, mozik, és a színházakba való belépések esetén.

Lakhatási Támogatás: Azok az időskorú állampolgárok akiknek nincs lakástulajdonuk, vagy részesedésük lakástulajdonban, akik nem állami tulajdonú lakásban, vagy közösségi szállón élnek, akik nem rokonoktól, hozzátartozóktól bérelnek lakást – lakhatási támogatásra jogosultak. A támogatás mértéke itt tekinthető meg:

Ingatlan adó (arnona): Az időskorúak az ingatlanadóból kedvezményre jogosultak. A kedvezmény mértéke önkormányzatonként eltérő mértékű. A kedvezmény a lakás 100 négyzetméterére vonatkozik, az fölötti rész után teljes díjat kell fizetni

Áramdíj fizetési kedvezmény: Azok az időskorú állampolgárok, akik jövedelempótló támogatást kapnak a Bituáh Leumitól, időskori rokkant nyugdíjban részesűlnek, tartós ápolási ellátások kedvezményezettjei – 50% díjkedvezményt kaphatnak az első 400kWh áramfogyasztás után.

Víz-díj fizetési kedvezmény:  Azok az időskorú állampolgárok akik jövedelempótló támogatást kapnak a Bituáh Leumitól, időskori rokkant nyugdíjban részesűlnek, tartós ápolási ellátások kedvezményezettjei – havonta 3,5 köbméter víz fogyasztás után kedvezményes díjfizetésre jogosultak.

Kedvezményes Bérleti díj állami tulajdonban lévő házban, közösségi szálláson… a díj mértéke itt tekinthető meg:

Banki kedvezmények: (pld:havonta 4 banki művelet után a bankok nem számítanak fel jutalékot)… a részletekről itt lehet tájékozódni

Egészségügyi szolgáltatások: az időskorú állampolgárok az egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő összeg felső korlátjának 50 százalékos csökkentésére jogosultak… a részletek itt tekinthetők meg

Egészségügyi eszközök: Azok a 65 évnél idősebb állampolgárok akiknek hallókészülékre van szükségük, fülenként 3704 NIS visszatérítésére jogosultak… a részletek itt tekinthetők meg

–stb–

Az időskorú állampolgárokat megillető valamennyi kedvezmény,- itt lehet leellenőrizni, hogy minden érintett megkapta, vagy sem az Őt megillető kedvezményeket, továbbá annak módját, hogy miként, és hol lehet a jogosultság pótlását igényelni …részletek

——

Fontos linkek:

Társadalmi (Szociális) Egyenlőség Minisztériuma
Társadalmi (Szociális) Minisztérium / kapcsolatok
Egészségügyi Minisztérium / időskorúak

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk