HÉBER NYELVTÖRŐ IV.

/Gilad Gur/

Amikor magyarul azt mondjuk, az egyik bajból egy másikba kerülünk, a csöbörből vödörbe kifejezést használjuk. A hasonló héber mondás a:
min hápáh lápáhat / מן הפח לפחת. / Szó szerint, a csapdából a gödörbe.

Három apróság az igazán ínyenceknek. Héberül mindenki a bajból bajba jelentést használja és ez így rendben is van a modern Héberben. Az eredeti jelentés, amit Jeremiásnál olvasunk a Bibliában: bajból nagyobb bajba, volt. Ez általánosan nem ismert tény, tehát, mint említettem, a bajból bajba jelentés az ismert és használandó. A pah szó csapda jelentése sem ismert széles körben. Ha megkérdezel egy átlag izraelit a szemetes vödör és az ón jelentéseket fogja ismerni, a csapdát nem feltétlenül. A mai szóhasználatban, a csapda málkódet מלכודת ami a l.c.d. ל.כ.ד. összeszed gyökérből származik. És végül a pahat sem használatos a modern köznyelvben. Helyette, a gödör, bor בור lesz.

Az előző bekezdés bemutatja, hogy nem létezik jól meghúzható határ az ó és új héber között. Nem igazán beszélhetünk két teljesen külön nyelvről. A zsidó vallás és a sokszor ezen alapuló zsidó és izraeli kultúra jól tükröződik az ó és modern héber keveredésében. Hisz amint említettem, sok ma élő ember nem ismeri a szavak pontos értelmét, de a belőlük alkotott közmondást mindenki ismeri és használja. Az érdekességen kívül, van még egy okom az ó és modern héber összehasonlításában. Magyarul szokás az ó Hébert, Hébernek és a modernt Ivritnek hívni. Nem vitatkozhatok egy nyelv fogalomvilágával, de én igazán ellenkezek a héber/ivrit logikával. Ivrit, hébert jelent, héberül és kész. Hisz senki nem mondaná, hogy Englishül vagy Italianoul beszél, igaz?

Ha bajnál (báája בעיה) nagyobb a probléma, a (cárá צרה) szót használjuk. Ennek a többes száma, (cárot צרות) ismerős a Magyarországon zsidó körökben élőknek, Jiddishes, Áskenázis formájában, córesz-ként. Az érdekes az, hogy a córesz alak ma már használatos Izraelben is, főleg vallásos áskenázi körökben, de ritkán írjuk és akkor is fonetikusan. Tehát צרות helyett, צורס vagy inkább צורעס. A második a pontos Jiddish írásforma. Az áin ע Jiddishül az „e” hangnak megfelelő.

Ha baj még nagyobb, azt mondjuk: / cárá crurá / צרה צרורה
Ami szó szerint csomóban, sorban (jelentkező) bajt jelent, de használata, a nagyon nagy baj.
A mondásban elöl található cror צרור szó csomót, sort jelent, mint kulcs csomó vagy petrezselyem csomó, sortűz. Nem használható a magyar rengeteg és a testünkben található csomó jelentésekben, és a sor mindennapi jelentéseiben sem.

Beszéljünk néhány szót a magyar anyanyelvűek küzdelméről a héber logikája elsajátítása közben. Az itt hozott példák mind az én korai éveimből vannak, amikkel remekül szórakoztattam nőismerőseimet, akiknek amúgy sem volt mindennapos hetven-nyolcvan évesnél fiatalabb magyarral találkozni a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes elején.

A legjobb vicc a veled álmodtam egyenes lefordítása. Ami héberül úgy jön le, hogy te és én együtt aludtunk és ezért veled (együtt) álmodtam. Ami ugye különösen kellemetlen, ha az illető nem a párunk. Magyarul is arra célzunk, hogy részt vettél vagy megtalálható voltál az álmomban. Ezek lesznek héberre a helyes fordítások. Tehát, háit báhálom seli / היית בחלום שלי.

Az általános mennyiség kifejezésében minden nyelv másképpen talál megoldást. Érdekes módon, a magyar és a héber, a lehetőségek két ellenkező szélsőségében találhatók. Mit értek ez alatt?!
A magyar általános az egyes-szám. A héber ezzel szemben a többes-szám, sokszor túlzott módon.

– Magyarul elmegyünk a piacra narancsot venni. Ez héberül azt jelentené, hogy elmentünk egy narancsot venni. Héberül narancsokat megyünk venni.

– Magyarul a fáj a lábam azt jelenti lábfájásom van általánosan. Vagy a jobb, vagy a bal, vagy mind a kettő. Héberül ha azt mondom fáj a lábam, koevet li háregel כואבת לי הרגל az egy picit hiányos mondat, jelentése, fáj az egyik lábam. Erre a mondásra automatikusan minden izraeli azt fogja kérdezni, melyik lábad fáj. A mi történt vagy miért fáj eszükbe sem fog jutni, mert a kifejezés találós kérdés hangulatú. A helyes általános héber kifejezés a hány és melyik lábam fáj nélkül, jés li kéév rágláim יש לי כאב רגליים, ami nagyon megtévesztő a magyar logikának, hogy szó szerint, a fájdalmam van a lábaimban.
– Ha halat eszünk például és egy nagy hal van a sütőben, használhatjuk az egyes és többes számot is, de a kettőnek különbözik a jelentése. Áni mehin dágim אני מכין דגים többes számban általánosan azt jelenti, hogy halat eszünk és nem csirkét vagy marhát. Áni mehin dág אני מכין דג azt jelenti, hogy az étkezésen egy darab hal lesz. Ebből a logikából van nem kevés rendhagyó eset, de most nem terhellek vele titeket.

És mint szoktam, egy téma a profiknak. A héber igeképzés a 6 igeképző binjánim segítségével történik. Ez létezik az arabban is, csak ott 10 binjánim van. Ma szeretném ha megismernétek egy arab binjánt amelyik egyre többet látogat a héberbe. Az arab szifál /  שפעל binjánról beszélek. Általában a valamit újra megtenni jelentésre képzi az igéket. Kezdjük egy arab példával ami már rég nálunk lakik állandóra. Hogy mondjuk, mikor egy bolt vagy étterem első üzletét köti meg aznap? Azt mondjuk hu ászá sziftáh / הוא עשה סיפתח. A sziftáh arabul újranyitást jelent, és írásban rögtön megismerhetitek a szóban a pátáh (arabul fátáh) szót. De nem kell megelégednünk az arab jövevényszavakkal. Héberül ezzel a binjánnal képezünk számos hasznos szót. A sin/szin héberül s lesz és nem sz. A sihzur /  שיחזור szó visszaállítást jelent. A szó logikus. Megtaláljátok bene a h.z.r /  חזר gyökeret, ami visszatér visszajön jelentésű. Kulcsot vagy Dolly birkát másolni az sihpul / שיכפול.
A k.f.l / כפל többszöröz gyökérből. Egy megírt történetet újraírni sihtuv / שיכתוב lesz. Így mondjuk a történelem meghamisítását is, hisz valaki újra írja a történelmet. Végül, az „újra tenni” logikától kicsit távolabbi példa a szifál binjánra. Sidrug / שידרוג. A nem igazán létező rangosítani szóval fordítanám. Programot/számítógépet frissíteni, mert modernebb lesz. A szó alapja a d.r.g. דרג, rang szógyök. Végül. A szifál szavait jud nélkül írjuk. Itt juddal írtam, hogy segítsek a kiejtésben és a megértésben. Tehát ספתח, שחזור, שכפול ,שכתוב , שדרוג

Az a tény, hogy az arab nyelv gyakran beköszönt a héberező írásaimba, semmi képen nem politikai vagy világnézeti alapú. A nyelvek hasonlósága, a földrajzi és történelmi közelség amelyek behatnak. Mivel én tudok arabul is, könnyebben átlátom a két nyelv kapcsolatát attól függetlenül, hogy nem vagyok nyelvész.

Gondolom mára ennyi elég. Kellemes héberezést.