Olim Info

A TÁJÉKOZÓDÁSI PONT

Alijázni, beilleszkedni egy a megszokottól eltérő közegbe, nyelvet tanulni, megélhetést biztosító elfoglaltságot találni, megterhelő egy vállalkozás. Megterhelő, de új életet kezdeni, új célokat kitűzni sohasem késő. – Az információs oldalainkon csokorba gyűjtöttük mindazokat az infókat, amelyek segítséget nyújthatnak egy olé számára a tájékozódásban.

Figyelem! az alább részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk

ELSŐ LÉPÉSEK
TANÚLJ HÉBERŰL
SZOCIÁLPOLITIKA
MUNKAVÁLLALÁS
OKTATÁSI RENDSZER
BANKRENDSZER, PÉNZFORGALOM
KATONAI SZOLGÁLAT, POLGÁRI VÉDELEM
DIGITÁLIS IZRAEL
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

NÉLKÜLED, TÁMOGATÁSOD NÉLKÜL NEM MEGY

Minden egyes számlánkra befizetett adomány közelebb visz bennünket céljaink megvalósításához

Jom Kippur / יום כיפור /

Ahogy a RosHasaná az ítélet napja, úgy Jom Kippur az Engesztelésé. A Zsidó lét talán legszentebb napja. Ez a nap, pontosabban ez a 25 óra az önvizsgálatról, az imáról és a böjtről szól.  Ez az a nap amikor bezárnak az üzletek, nincs televízió se rádió. Izraelben ezen a napon megáll az idő, minden elnémul, csak az Ősi dallam, a „Kol Nidré” (minden fogadalom) töri meg néha a csendet. Ez a nap, amikor nincs közlekedés, kiürül az utca, a közutakat a gyerekhad veszi birtokba.

Ez a nap, amikor a hittel élők, az azt tagadók, kételyként megélők között elmosódnak a határok, mert nem hit kérdése a számvetés, szembenézés a azzal amit magunk mögött hagytunk……

BABITS MIHÁLY:   JÓNÁS KÖNYVE

 

Zsinagógai közösségekben az engesztelés napjának egyik nemes hagyománya a Jóna (Jónás) Könyvének a felolvasása.  A megbocsátó kegyelemről szóló történet számunkra, magyar-ajkú zsidók számára különösen szép Babits Mihály tolmácsolásában:

Image

BABITS MIHÁLY:
JÓNÁS IMÁJA

 

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy mégvakabb és örök
Cethal szájában végkép eltünök,
a régi hangot s, szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.