Vészhelyzeti irányelvek II/3

update: 20.10.18.
Image module

A lakhely elhagyás tilalmát érintő “módosított” szabályok

/update:2020.10.18.- törölt tételek sárgával kiemelve/

Lakhely elhagyásának szabályai:

A korlátozások időtartama alatt a lakóhelytől maximálisan 1000 méteres távolságra lehet eltávolodni.
Kivételt képez:

– Munkába menet, illetve távozás a munkahelyről,
– Gyógyszerek, élelmiszerek és nélkülözhetetlen termékek beszerzése
– Amennyiben az érintett orvosi, pszichológiai vagy egyéb kiegészítő gyógykezelésben részesül.
– véradás.
– Érkezés (vagy távozás) olyan oktatási intézményből, amelynek tevékenysége engedélyezett.
– Temetésen való részvétel.
– Fogyatékossággal élő személy családjának / gondviselőjének látogatása.
– Mikve igénybevétele nők számára.
– Kiskorú áthelyezése külön élő szülei között, illetve egyedülálló személy esetén pld. annak egyéb elfoglaltsága miatt gondozóhoz való eljuttatás.
– Alapvető állatgondozás.
– Megérkezés a Knesszetbe.
– Részvétel egy demonstráción.
– Bírósági eljárásban való személyes részvétel (az érintett számára).
– Segítség egy bajba jutott embernek.
– Indulás a repülőtérre, illetve érkezés a repülőtérről Izraelen kívüli járat esetén (legfeljebb 8 órával a repülés időpontja előtt).
– Állandó lakóhely elköltöztetése esetén (beleértve az elszigetelésre használt helyre való átköltöztetést is).
– Egyéni – vagy együtt élő személyek – sporttevékenysége, (akár az 1000 méteres határon túl is – feltéve, hogy a sporttevékenység kiindulópontja a lakóhely, és nem kell  motoros járművet e célból igénybevenni!).
Az iránymutatás nem vonatkozik azokra a sportolókra és a profi sportligák – munkatársaira, akik járművekkel is kimehetnek edzésre és játékokra.
– A fogyatékossággal élő személy esetén 1000 métert meghaladó távolságra – (Nem motoros járművel!) – maximálisan egy kísérővel
– Közeli családtagok részvétele a Jom Kippur-háború áldozatainak megemlékezésén.

AZ ÖSSZEJÖVETELEK KORLÁTOZÁSA, VALAMINT A KÖZTERÜLETEN VALÓ TARTÓZKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

– Közös ima, vallási szertartás, vagy egyéb célú összejövetelek csak nyílt térben engedélyezettek.  Ne vegyen részt olyan összejöveteleken, mely meghaladja a lakóhelytől való 1000 méteres távolságot, s  melyen a résztvevők száma meghaladja a 20 főt, és nem biztosított az egymás közötti 2 méteres távolság.
(Ez alól a Yom Kippur napjának szertartásrendje, mely esetben  – külön szabályozás mellett – megengedett a zárt térben való imádkozás.)
– Tilos mások otthonában tartózkodni , kivéve – pld. munkavégzés, vagy bajba jutott emberek segítése.

– Tilos zárt kertekben, parkokban tartózkodni!

– Tilos a tengerparton, strandon tartózkodni!

a/ Kivételt képeznek azon személyek, kiknek a munkahelye a strandok üzemeltetéséhez kötődik.
b/ További kivétel, ha a tengerpart megközelítésé, valamint strandon való tartózkodás sporttevékenységgel függ össze. (ez utóbbi esetben is tilos motoros járművet igénybevenni a tengerpart/strand eléréséhez)

– Tilos olyan nyilvános vagy üzleti helyen tartózkodni, amelynek hatóságilag tiltott az üzemeltetése, (kivéve a hely üzemeltetőjét vagy a nevében eljáró személyt).

– Megengedett összejövetel nyitott térben 20 fő, zárt térben 10 fő

Mindennemű nyilvános tevékenység tilalma:

A korlátozás ideje alatt tilos üzleti, ügyfélszolgálati tevékenységet folytatni, szórakoztató, kulturális, turisztikai, programokat szervezni, éttermeket, kávézókat és éttermeket, uszodákat, edzőtermet működtetni. A korlátozás ideje alatt tilos az élelmiszer-piacok működtetése.
Ez alól a szabályozás alól kivételt képez:

– Minden olyan vállalkozás, amelynek fő tevékenysége élelmiszer-értékesítés (pld: szupermarketek.),
– Olyan vendéglótó helyek, ahol készételeket elvitelre árusítanak
– Gyógyszertár, optikai intézet vagy üzlet, amelynek fő foglalkozása a higiéniai termékek értékesítése.
– Kiegészítő orvosi ellátás helyszíne, ahol az érintett beteg, valamint a vele együtt élő személyek egészségügyi ellátása folyik.
– Olyan vállalkozások, amelynek fő célja:

a/az otthon karbantartáshoz szükséges termékek értékesítése,
b/mosodai szolgáltatás, illetve
c/kommunikációs termékek vagy számítógépek értékesítése, illetve javító szervíze működik.
d/a munkavállalók belépése/jelenléte minden egyéb üzleti vállalkozás esetén megengedett, amennyiben karbantartás, árurendezés stb. célból szükséges a jelenléte.

– A lakosság számára olyan alapvető szolgáltatások biztosítása, melyeket az érintett cég, szervezet (például: bank, garázs, posta, társadalombiztosítás stb.) nem képes online vagy telefonon biztosítani, – illetve azon személyek számára, kik távolról ezeket a szolgáltatásokat nem tudják igénybe venni.
Ügyfélfogadás a kormányhivatalban és helyi önkormányzatokban olyan szolgáltatás/ügyintézés esetén, amelyet más módon nem lehet lebonyolítani. Továbbá olyan alapvető szolgáltatások biztosítása melyeket online vagy telefonon keresztül nem tudnak az ügyfelek igénybe venni.
– Versenyszerű-sport edzésekhez használt hely.
– Szálláshely (szálloda, panzió, hostel vagy szállásegység) azon vendégek számára kiknek a létesítmény a szállás alternatívájaként szolgál (pld. az állam nevében elszigeteltségként használt szálláshely (“szálloda”). Ezen szálláshelyeknél a közös létesítmények működtetése – (ideértve pld. az étterem, az úszómedence, az edzőtermet stb.) tiltott
– 2020. szeptember 23. és október 1. között: megengedett kialakítani helyet egy szukka építéséhez vagy az engesztelés szokásának fenntartásához.

Minden vendéglátó vállalkozás, (ideértve az éttermeket is), csak házhozszállítási szolgáltatás keretében működhet. Személyes kiszolgálás minden formája (ideértve az elvitelre történő kiszolgálást is) – tilos  Minden nyilvános helynek és vállalkozásnak, amelynek nyivtatartása nem esik tilalom alá, a “lila karakter”  irányelveinek megfelelően kell működnie .

A maszkviselés szabályai:

Általános szabályként, lakóhelyen kívül a maszk viselése kötelező!
Kivételek:

– 7 éves kor alatti, kiskorú esetén.
– Olyan személy esetében, kinek szellemi, értelmi vagy egészségügyi fogyatékossága miatt nehézséget jelent a száj és az orr eltakarása.
– Olyan személy esetében, aki zárt vagy elkülönített helyen egyedül, (vagy kizárólag a vele együtt élő emberekkel együtt) tartózkodik.
– Közvetítésben, kommunikációs programban részt vevő személy amennyiben a (lehetőségekhez mérten) az érintettek között (legalább) 2 méter távolság betartható.
– Két alkalmazott esetében, akik rendszeresen egy szobában vannak, és 2 méter távolság betartható közöttük.
– Olyan személy esetében, aki sporttevékenységet végez.
– Konyhai dolgozók (kik az Egészségügyi Minisztérium irányelvei szerint munkájuk során nagy hőhatásnak vannak kitéve).

A nyilvános hely tulajdonosára vagy üzemeltetőjére vonatkozó (a maszk viselésével összefüggő) rendelkezések :

– Az a személy, aki nem visel maszkot, (kivéve a 7 évesnél fiatalabb vagy fogyatékkal élőket), nem engedhet be a nyilvános helyre.
– Ne biztosítson szolgáltatást olyan személynek, aki nem visel maszkot, – (kivéve a 7 évesnél fiatalabb vagy fogyatékkal élő személyeket.) A tulajdonos vagy az üzemeltető maszk nélküli személynek az esetben nyújthat szolgáltatást, ha ésszerűen feltételezhető, hogy az érintettet fogyatékossága miatt ilyen kötelezettség nem terheli.
– A maszk viselésének kötelezettségéről szóló felszólítást feltűnő helyre ki kell helyezni. Ha van hangosbemondó rendszer – a maszk viselésének kötelezettségét ezen keresztül kell közreadni.

A személyszállítással kapcsolatos szabályok:

A tömegközlekedés ezen időszakban korlátozott mértékben, a rendeletekben meghatározott formátumban és az Egészségügyi Minisztérium irányelveinek megfelelően működik . (Információ: 8787 *)

– Az utasoknak mindenkor be kell tartaniuk az Egészségügyi Minisztérium összes útmutatását, ideértve a járműveken a távolságtartást, a maszkok viselését stb.

– Taxival való utazás: csak három személyre korlátozható (sofőr és két utas), kivéve az ugyanazon a helyen élőket. Ha a járműnek egynél több hátsó ülése van, akkor minden ülésen egy további utas szállítható (a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha nagyobb létszámú személy utazására van szükség).

– Privát, vagy hivatalos személygépjárművel való utazás ugyancsak három főre korlátozott (sofőr és két utas), kivéve ha a járművet ugyanazon a helyen élők veszik igénybe.

Bírságok (összegek:sékelben)

– Az „elszigetelési” kötelezettség megszegése – 5000
– Tömegközlekedésre vonatkozó kötelezettségek megsértése – 5000
– Az Egészségügyi Minisztérium felé tett bejelentési kötelezettség elmulasztása – 3000
– A tömeg eloszlatásának elutasítása – 1000
– A lakóhelyen kívüli maszk viselésének elmulasztása – 500
– Kilépés a lakóhelyből illetéktelen célból – 50
– A nyilvános vagy üzleti hely üzemeltetőjének azon kötelezettségének megsértése, hogy ne nyújtson szolgáltatást olyan személynek, aki nem visel maszkot – 1000
– A hirdetmény kihelyezésének elmulasztása (a maszk viselésének kötelezettségével kapcsolatban) – 1000
– Nyilvános / üzleti helyen / strandon tartózkodni, ahol tilos a tartózkodás – 500
– Nyilvános / üzleti hely működtetése, amelynek működése tilos – 5000
– Az a személy, aki elszigetelésre kötelezett, de figyelmen kívül hagyja a jogszabályi kötelezettségét, hogy elszigetelő helyen tartózkodjon – 5000

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk