Comments

AZ ELSŐ LÉPÉSEK I. – Repülőtér

Az Alijázó számára a régi /új hazába történő megérkezés, a hazatérés pillanatai felejthetetlenek. Ezen az érzésen, még az első napok, a végtelennek tűnő, hivataltól hivatalig tartó rohangálásai, a helyi bürokráciával való találkozás sem tudott sokat tompítani. Mint mondani szokás, ha ma tennénk, másként szerveznénk meg az első napjainkat. Segítségként az utánunk jövők számára összefoglaljuk, és rendszerbe szedjük a saját tapasztalatainkat. Ennek az összegzésnek bevezető témája “az Első lépések” fejezet.

Az itt felsorolt lépések tájékoztató jellegűek, a legfrissebb információk a Kormányzati Portálon, illetve a Befogadási Minisztérium (Miszrad Háklitá) honlapján tekinthetők meg.

Legfontosabb iratok melyekre alijázáskor szükség van:

– magyar útlevél alija vízummal

– minimum 2 db igazolványkép

– származást és személyazonosságot bizonyító eredeti okiratok, anyakönyvi kivonatok,  illetve ezeknek a Szochnut által hitelesített másolatai.

– családi állapotot igazoló okiratok, és dokumentumok (illetve mindezek hitelesített fordításai) mint házassági, válási, halotti anyakönyvi kivonatok, stb.

– érvényes jogosítvány

– diplomák, valamint egyéb szakirányú végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok, és azok hitelesített fordításai. (Célszerű a hivatalos fordításokat, és az eredetiséget igazoló “Apostille” tanúsítványt még Magyarországon beszerezni, mert az utólagos hitelesítések kissé körülményesek.  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol

– egészségügyi dokumentumok (krónikus betegségek esetén korelőzményeket tartalmazó leletek, zárójelentések illetve, gyermekek esetében oltási könyv stb.) Indokolt esetben célszerű a magyarországi háziorvostól, vagy kezelő kórháztól egy teljes körű „zárójelentést” is kérni.

Induláskor a budapesti repülőtéren:

Hagyományosan bevett gyakorlat, hogy az indulási repülőtéren, mind a Szochnut (Jewish Agency for Israel, JAFI) budapesti irodájának munkatársai, mind pedig az EL-AL képviselői kiemelt figyelemmel segítik az alijázókat az indulásnál, a csomagok feladásánál.

A csomagok számára, a csomagok súlyára vonatkozó aktuális információkat a Szochnut bocsátja az alijázó rendelkezésére. A közelmúlt gyakorlata szerint minden új bevándorló 63 kg poggyászt adhat fel + 10 kg kézi poggyászt + 1 db laptopot vihet az utastérbe (a kézi poggyász mérete nem haladhatja meg az 55x40x20 centimétert).

Az eilati program keretében a belföldi járat korlátozásai miatt a feladható csomag súlya csak 60 kiló lehet személyenként.

A csomagok egyenként nem lehetnek nehezebbek 23 kg-nál.

A csomagok ellenőrzését és feladását követően – még az útlevél ellenőrzés, és a tranzit váróba történő belépés előtt – célszerű 5-10 percet várni, (mert addig kiderül, ha valamilyen gond van a feladott csomagokkal)

Érkezéskor a Ben Gurion repülőtéren:

Leszállás után és még az útlevélkezelést megelőzően az alijázó segítséget kap az első lépések megtételében.

A segítő személyével kapcsolatban az alijázó a Szochnuttól kap közelebbi információkat.  Alap esetben a Hitáchdut Olé Hungária (Magyarajkú Bevándorlók Egyesülete, a továbbiakban: HOH) képviselője, ennek hiányában a Befogadási Minisztérium (Miszrád Háklitá) munkatársa várja az útlevélvizsgálat előtt az alijázót.

A képviselővel vagy akár nélküle az első lépés az útlevélvizsgálat. Ezt követően fel kell keresni a Befogadási Minisztérium (Miszrád Háklitá) repülőtéri kirendeltségét.

Figyelem!  Az útlevél vizsgálatot követően semmi körülmények között sem szabad (TILOS!) továbbmenni és elhagyni az ellenőrzési zónát, – amennyiben érkezéskor vár ránk  segitő/képviselő, annak kíséretében kell felkeresni a Befogadási Minisztérium repülőtéri kirendeltségét.

Amennyiben technikai hiba folytán nem várja az alijázót képviselő a repülőtéren, vagy jó esetben elkerülték egymást, – úgy az útlevél vizsgálatot követően vissza kell térni az útlevél ellenőrzési pont előtti térségbe – ahol az oszlopoktól jobbra található, egy erre a célra rendszeresített (ingyenes) telefonon, melyen keresztül kapcsolatba lehet  lépni a Befogadási Minisztérium (Miszrád Háklitá) repülőtéri kirendeltségével. A továbbiakban a kirendeltség  munkatársa lesz az alijázó segítségére.

A Befogadási Minisztérium (Miszrád Háklitá) repülőtéri kirendeltségén az alábbi okmányok kerülnek kiállításra:

Az olé igazolvány (teudát olé): – /családonként egy igazolvány/

kiállításához szükséges iratok:

– az alija vízummal ellátott magyar útlevél

Ez alkalommal történik meg a családi és személy nevek héber karakterekkel történő átírása. Érdemes ezzel a lépéssel kapcsolatosan előre tájékozódni, mert a személyneveket több formában is  lehet rögzíteni.

Különösen nők esetében  kell elővigyázatosnak lenni. Izraelben ugyan is  ismeretlen fogalom asszonynevek esetén a “–né” toldalék, (mint pld. Hoffmann Péterné), valamint a leánykori és asszonynevek kombinációja (pld. Hoffmann Péterné Weisz Katalin ) Főként arra kell ügyelni, hogy ne a férj utóneve kerüljön a feleség utónév rubrikájába. Helyesen akkor járunk el, ha a feleség neve az izraeli okmányba pld. “Hoffmann Katalin”-ként kerül bejegyzésre.

Oda kell figyelni arra is, hogy amikor az ügyintéző a szülők nevét kéri, akkor csak (!) a szülő utónevét, (nem a teljes, illetve az anya esetén, nem a leánykori családnevet) kell megjelölni.  Izraelben van lehetőség névváltoztatásra is, azonban ez csak a későbbiekben  a Belügyminisztérium helyi/lakóhelyhez közeli irodáiban lehet kezdeményezni.

– az első izraeli lakhely pontos címének megjelölése

– telefonszám.*

– további személyes információk: magyarországi születési hely, lakhely, családi állapot, katonai szolgálat, stb.

Személyi igazolvány (teudát zéhut) – /16. éven felüliek számára/

kiállításához szükséges iratok:

– az alija vízummal ellátott magyar útlevél

– eredeti születési, házassági, válási anyakönyvi kivonat (özvegy esetén az elhalt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata),

– 2 db jó mínőségű igazolványkép

– zsidóságot igazoló hivatalos, eredeti okiratok, anyakönyvi kivonatok (amelyeken szerepel valamelyik szülő illetve valamelyik nagyszülő származása, izraelita valláshoz való tartozása /izr./ )

A Befogadási Minisztérium reptéri irodájában továbbá kézhez kapja az alijázó:

– a bankszámla nyitáshoz szükséges igazolást

– a befogadási támogatás (befogadási kosár/abszorpciós kosár/szál klitá) első összegét készpénzben, sékelben

– egészség-biztosítási rendszerbe történő regisztrálás dokumentumait, – amelyhez helyben meg kell jelölni a lehetséges négy egészségbiztosító szolgáltató közül azt amelyhez tartozni szeretne az alijázó (Maccabi, Clalit, Leumit, Meuhedet)

Célszerű előre tájékozódni ismerősöknél, barátoknál, valamint az érintett honlapokon az egészségügyi szolgáltatók kínálatáról.

– eilati alija program esetén a belföldi légi járatra szóló repülőjegyet

– *taxicsekket  (a jelenlegi gyakorlat szerint a taxicsekket a kisérő, a Bevándorlási Hívatal munkatársa közvetlenül adja át annak a taxi, vagy kisbusz vezetőjének, aki elviszi az alijázót az első lakcímére)

– *200 perces, izraeli hívószámra regisztrált telefonkártyát.

A kártya az egyik izraeli telefonszolgáltató ajándéka, azok kaphatják (!), akik alijázáskor nem rendelkeznek izraeli hívószámú telefonnal, de van a birtokukban (EU szabványnak megfelelő)  “kártyafüggetlen” készülék. (Izraelben a telefonszám “hordozható”, azaz más telefontársasághoz átvihető, valamint feltöltő-kártyásról havi előfizetéses csomagra is átváltható)

A hívatalos ügyek intézését követően a HOH vagy a Befogadási Minisztérium képviselője kíséri el az új olét a poggyász átvételi térségbe  (Az útlevél ismételt ellenőrzése nélkül,  az útlevél-ellenőrzéskor kapott kis kék kilépési kártya felmutatásával – lehet elhagyni az ellenőrzési zónát, és belépni a poggyász átvételi térségbe)

A budapesti repülőtéren feladott poggyász/csomag átvételéhez kapcsolódó néhány hasznos információ: A  feladott csomagokat az  ELAL366-os járatán érkezett csomagok között kell keresni.  Alapesetben a szállítószalagon, illetve a szalag mellett találhatjuk meg,  ha ott sincs akkor a terem jobb sarkában található Lost and Found pultnál lehet  a poggyászjegy bemutatásával kikérni. Amennyiben nincs nyoma a feladott csomagoknak  akkor helyben ennél a pultnál kell jegyzőkönyvet felvetetni az elkallódott csomagokról.

A csomagok átvételét követően a (kísérővel együtt) az új olé az úgynevezett zöld folyosón hagyja el a poggyász átvételi helységet, és lép az érkezési oldal várótermébe. A váróterem  bal oldali liftjén lehet feljutni a második szintre a,  ahol a kisérő gondoskodik  taxiról/minibuszról, amely taxicsekk* ellenében csomagjaival együtt elszállítja az új olét a megadott első izraeli címére.