Comments

AZ ELSŐ LÉPÉSEK II. –  az első napok feladatai

Az Új OLÉ számára az első napok jelentik a legnagyobb kihívást. Vannak sorrendiségében prioritást élvező feladatok, és vannak olyanok, melyek nem fontosságuk, hanem a célszerűségük sorol az elsők közé.

Gyakorta merül fel az izraeli bürokráciával kapcsolatosan, hogy a ügyintézés, és a jogalkalmazás mintha kissé személyre szabott lenne. Előfordul, hogy ugyanannak az ügynek az intézése eltérő időpontokban, illetve más és más régióban eltérő módon történik. Miután Izraelben rendeleti úton születnek a végrehajtás szabályai, nehéz követni a változásokat. Amit itt leírunk azok általános szabályok, a mindennapok tapasztalatai alapján lettek összeállítva, ahol célszerű a friss információkat is megnézni, ott megjelöljük a forrást is.

(mindezek mellett azért meg kell jegyeznünk, hogy a legmerevebb hivatali ügyintézés esetében is ritka a rosszindulatú hozzáállás, még ilyen esetben is lehet számítani egy-egy jó tanácsra, ami a megoldást szolgálja.) 

Az elöző fejezetben felsoroltuk, hogy melyek azok a lépések, amelyek (elvileg) a repülőtéren történnek. Hangsúlyozandó, hogy előfordulhat, hogy az adott időpontban valami gátló tényező (pl. az informatikai rendszer hibája, ünnepi hivatali ügymenet, stb) megakadályozza a személyi azonosító igazolvány kiadását, a társadalom-biztosítás rendszerébe történő regisztrációt, vagy aktuálisan nincs ajándék telefonkártya. Ez esetekben az első napok kiemelt feladatai kibővülnek a telefon, a személyazonosító igazolvány beszerzésével, és az egészségbiztosítási rendszerbe történő regisztrációval.

a/ telefon beszerzése.

Izraelben szinte minden hivatalos, banki stb. ügyintézés során azonosításként Személyi Igazolvány számát ( miszpar /teudat/ zehut ) és a telefonszámot kérik. Ennek megfelelően, célszerű mindenek előtt egy mobilkészüléket, és egy kártyát beszerezni.

Tapasztalatok szerint az Europai (ezen belül magyarországi) kártya-független készülékeket többnyire Izraelben is lehet használni. Első alkalommal célszerű “feltöltős” kártyát beszerezni hozzá. Az izraeli gyakorlat szerint az így beszerzett kártya “hívószámát” tovább lehet vinni más szolgáltatóhoz, és át is lehet tenni előfizetéses rendszerbe.

b/ személyazonosító igazolvány (Teudat Zehut), ID (személyazonosító szám)

– Amennyiben valami oknál fogva nem kaptuk meg a repülőtéren a személyazonosító igazolványt (Teudat Zehut) akkor mindenek előtt a Belügyminisztérium (Miszrad Hapnim) helyi kirendeltségét kell felkeresnünk. (Az országos személyi nyilvántartási rendszerbe már a repülőtéren regisztrálásra kerül minden OLE, – a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy kell 1-3 munkanap mire az országos adatbázisban elérhetővé válnak a Miszrad Hapmim munkatársai számára azok az adatok, melynek lehetővé teszik a Személyi Igazolvány (Teudat Zehut) kiállítását)

– A személyi okmány részeként, de önálló okmányként kerül kiállításra egy lakcímet, családi állapotot, valamint kiskorú gyermekek esetében azok személyi adatait tartalmazó dokumentum is. (SZEFACH) Ez a Belügyminisztérium (Miszrad Hapnim) helyi kirendeltségén a lakhatási okmányok (pld bérleti szerződés) alapján kerűl kiállításra.

– Izraelben elkezdődött az u.n. “biometrikus” személyi azonosító igazolványok kiállítása. Ennek kiadását az első (teszt) időszakban egyénileg lehet kezdeményezni. Jelenlegi szabályozás szerint csak két év elteltével válik kötelezővé és teljes körűvé ez az okmány. Mindaddig párhuzamosan érvényben marad mindkét tipusu személyazonosító (ID) okmány.

 – Az ID, azaz a személyazonosító számot célszerű minél elöbb megjegyezni, mert Izraelben minden azonosítás alapja a szeméyazonosító szám (és többnyire a telefonszám).

Az eljáráshoz szükséges az útlevél (a bevándorlási vízummal), a repülőtéren kapott Bevándorlási Igazolvány (Teudat Olé) Valamint a Szochnut által hitelesített valamennyi származási okirat, (melyeknek alapján az ALIA engedély kiadásra került.)

(A Miszrad Hapnim helyi kirendeltségén szochnut által hitelesített másolatokon kívül az eredeti származási, születési, házassági okiratokat, és dokumentumokat is be kell mutatni. Ezek a dokumentumok azonban visszaadásra kerülnek. Célszerű fokozottan figyelemmel kísérni, hogy ezek a dokumentumok véletlenül se keveredjenek az irodában maradó másolatok közé. Jó tudni azt is, hogy más hatóság sem veszi el ezeket az eredeti okiratokat, az eljáró hivatal ügyintézője csak másolatot készít ezekből az iratokból..)

c/ Regisztráció a társadalom, és egészségbiztosítási rendszerbe.

Fontossági sorrend szerint a társadalom és egészségbiztosítási rendszerbe való regisztráció a legfontosabb lépés. Mint ismertettük a jelenlegi gyakorlat szerint ez megtörténik a repülőtéren. A regisztrálással azonnal biztosítottá válik az alijázó. (a társadalom, és egészségbiztosítási rendszerről szóló jegyzetünkben részletesebb információk találhatók)

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az esetek elenyésző részében ez elmarad. Ilyen esetben az is előfordul, hogy az alijázást követően szükség van 1-2 munkanapra ahhoz, hogy az adatbázis fogadó késszé váljon az új ole regisztrálására. Ez utóbbi esetekre vonatkozóan a továbbiak szerint kell eljárni:

1./ Regisztráció a Nemzeti (Társadalom) Biztosító Intézet (Bituah Leumi) országos adatbázisába.

Az Alijázó az esetek többségében automatikusan kerül az adatbázisba, nincs szükség külön regisztrációra. Ugyancsak automatikus a családi pótlék, a különféle anyasági támogatások nyilvántartásba vétele. Azonban minden további esetben regisztrációra van szükség, ahhoz, hogy a rászorultság elve alapján minden érintett az életviteléhez szükséges támogatásban részesülhessen. (fogyatékkal élők, nyugdíjasok munkanélküliek, stb) Ez utóbbi esetekben a Bituáh Leumi területi ügyfélszolgálatát személyesen is fel kell keresni.

2/ Regisztráció az Egészségbiztosítási Szolgáltatások (Kupát Cholim) rendszerébe.

Az Egészségügyi. Törvény alapján minden belföldi illetékességű izraeli állampolgárnak regisztráltatnia kell magát egy általa kiválasztott egészségbiztosítási szolgáltatóhoz is, ( izraeli elnevezése: KUPÁT CHOLIM) A regisztráció során az országos adatbázisba rögzítésre kerül hogy az új olé melyik egészségügyi pénztár/rendelőintézet szolgáltatásait kívánja igénybe venni az elkövetkezendőkben.

Amennyiben ez elmaradt a repülőtéren, regisztrálást a nagyobb postafiókokban lehet kezdeményezni. A regisztrációhoz szükséges a repülőtéren kapott nyomtatvány, valamint a Személyi Igazolvány (Teudat Zehut) és az Ole Igazolvány (Teudat Olé). A regisztráció jelképes (néhány sékeles) összegbe kerül.

Izraelben működő egészségbiztosítási alapok/pénztárak/szolgáltatók (KUPOT CHOLIM) listája:

Clalit 

Leumit 

Maccabi 

Meuhedet 

(A betegbiztosítási alapok szolgáltatásaiban nem sok az eltérés, azonban a biztosítási csomagok tartalmukban eltérőek. Érdemes még Alijázás előtt tájékozódni, s társaságok által nyújtott szolgáltatási csomagok tartalmát és azok árait illetően.)

A regisztráció során kapott nyomtatvánnyal és nyugtával ezt követően el kell menni a megjelölt egészségbiztosítási szolgáltató (KUPAT CHOLIM) lakhely hely szerinti kirendeltségére, ( a legközelebbi kirendeltség címét illetően a postán is kaphatunk felvilágosítást) A kiválasztott Kupát Cholim ügyfélszolgálatán a regisztráció, és a biztosítási díjcsomag kiválasztását követően, minden biztosított ( a gyerekeket is beleértve) mágnes-szalaggal ellátott tagsági azonosító kártyát kap. Az adatbázisba történő rögzítéssel azonnal biztosítottá válik az Alijázó.

e/. bankszámla nyitása

Izraelben, akárcsak más országokban számos bank szolgáltatásai közül lehet választani.. A Bankok szolgáltatásai eltérőek, ezért érdemes a döntést megelőzően több bankot is felkeresni. Ezt követően szabad csak bankot választani, és annak a lakóhelyhez közeli bankfiókját felkeresni. A bankszámla nyitásához be kell mutatni a Személyi Igazolványt (Teudat Zehut) A Bankszámla Szerződés aláírását követően kérni kell a repülőtéren kapott okmányok közül annak a nyomtatványnak a kitöltését, és leigazolását melyet az elkövetkezendőkben a Befogadási Minisztérium Kirendeltségén (Miszrada Haklita ) kell leadni.

(Fontos kitétel a bankszámlaszerződés megkötésénél, hogy házastársak esetében a bankszámla jogosultjaként mindkét fél név szerint meg legyen jelölve. (Chesbon Mesutaf) Ez az egyik feltétele a családi támogatás folyósításának.)

e/ Befogadási és Beilleszkedési Minisztérium (Miszrad Haklita)

A beilleszkedési támogatás automatikusan jár minden új alijázónak, azonban a folyósításához fel kell keresni (előzetes telefonon egyeztetett időpontban) a Befogadási Minisztérium helyi irodáját. (CÍMLISTA) A helyi adatbázisba való regisztrációhoz a a repülőtéren kapott nyomtatvány, a bankszámla nyitásáról szóló igazolás, valamint a Személyi (Teudat Zehut) és az Olé Igazolvány. (Teudat Olé) szükséges. Érdemes a megérkezés után napokban bejelentkezni, és időpontot kérni, mert esetenként pár napos (hetes) várakozásra is lehet számítani.

A Miszrad Haklita munkatársától lehet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérni, mely a beilleszkedéssel összefügg (pld. a támogatások mértéke, ütemezése, a gyermekek iskoláztatása, nyelvtanulási lehetőségek, lakhatási támogatások, lakásvásárlási lehetőségek, stb) A támogatás csak időarányosan jár az alijázónak. Amennyiben az első év során eltávozik Izraelből, a folyósítás megszakad, és csak akkor folytatódik, ha visszatérését követően ismételten felkeresi a Miszrad Hapnim helyi irodáját, és kéri a támogatás folytatását. Természetesen a távol töltött időre nem jár támogatás.

A beilleszkedés legfontosabb állomása a Héber nyelv elsajátítása. A nyelv tanulásának költsége része a beilleszkedést támogató csomagnak (Szál Klita). A Miszrad Hapnim munkatársától kapják meg az alijázók, az ulpán (nyelvstudió) bont is, mely egy 500 órás beilleszkedési nyelvtanfolyam költségfedezetét jelenti. Az Ulpán tandíja szintén a befogadási kosár részét képezi.